Co nás čeká v roce 2018?

Rok 2018 je rokem, ve kterém podle tradic astrologie vládne Venuše. Je to tedy rok rozvoje a kvalitativního růstu. V předchozím roce byla pozornost obrácena především na jedince, individualitu, samostatnost a růst. V loňském roce jsme si vytyčili směry, stanovili cíle a vydali se za nimi. Prošli jsme si s různými výsledky zkušenostmi cesty, na které jsme byli sami za sebe. Našim úkolem bylo ukázat, jak umíme sami před sebou obstát. Na to navazuje rok, v němž je třeba se setkávat, společně pracovat a společně tvořit. Bude to rok, kdy se naše energie budou vzájemně podporovat, rok spolupráce a spolutvoření.

Proto vtahujme do hry další osoby, sdílejme své pocity a emoce a na jejich základě tvořme. Nikoli budoucnost, ale přítomnost. Zařiďme se tak, aby nám bylo dobře již nyní. Tento rok bude o uspokojení a o naplnění našich potřeb.

Není třeba připomínat, že archetyp Venuše je spojen nejen s tvořením, ale i s krásou a estetikou. To se promítne zejména do vztahů – ať již partnerských nebo mezilidských obecně. Letošní rok je obdobím jejich kultivace, sílení a intenzivního prožívání.

psychology-2001850_1920

Hlavním tématem roku 2018 je tedy naplnění, dosahování hojnosti v různých oblastech a sférách. V popředí našich zájmů budou také emoce a naše schopnost či neschopnost je zvládat. A do třetice, tak jak se Venuše projevuje i ve sféře sebehodnot, našim úkolem bude uvědomit si vlastní hodnoty, přijímat je, deklarovat a prosazovat. Po praktické stránce tedy znát a dávat najevo, co potřebujeme, za čím si stojíme a co chceme. Neobávejme se jednat a mluvit přímo a jednoznačně. Dávejme najevo své postoje, nenechme se manipulovat, ani se nesnažme manipulovat kýmkoli druhým.

Rozvíjejme se, pracujme, soustřeďme se na kvalitu toho, co děláme, byť by to mělo trvat déle. Důkladnost a důmyslnost řešení bude oceněna.

Finanční stránka bude hrát v letošním roce větší roli. Nebojme se jí ale, nesnažme se za každou cenu omezovat, ale nakládejme se svěřenými statky účelně a prakticky.

Rok 2018 bude přát těm vztahům, které se chtějí rozvíjet, těm lidem, kteří budou respektovat jeden druhého a kteří budou chtít ve svém protějšku objevovat stále něco nového.

Tak, jak bude během roku 2018 Slunce procházet jednotlivými znameními zodiaku, bude samozřejmě velmi důležité pro naše rozhodování i řízení, ve kterém znamení se aktuálně bude nacházet. My sami můžeme ovlivnit jen radius našich osobních životů. Ale i ty prosakují v rámci kolektivního vědomí dále. Možná to pocítí až naše děti, vnuci, či další generace.
I naše nemoci nám ukazují, kudy jsme sešli z cesty a odklonili se z naší přirozené duchovní podstaty. Ale dokud žijeme, tady, na naší krásné planetě, je stále čas napravit, co se ještě napravit dá v rámci našich možností a času, který zde máme vymezený.

Autoři: Ondřej Habr, www.astrologhabr.cz a Alice Švarcová, www.astroloieamy.cz – z Diáře pro radost 2018