Co přinese rok Kovového Buvola?

Roku 2021 bude podle Feng Ren Shui vládnout velmi silný a pevný Kovový Buvol. Navazuje tak na Kovovou Krysu, která otevřela celé nové dvanáctiletí. Měla nám ukázat možné cesty k nové budoucnosti. Proto byl rok 2020 provázen velkými výkyvy, změnami a hledáním cest.

Kovový Buvol by měl z těchto cest vybrat tu nejlepší a rozhodnout o novém směru. Energie Buvola je dlouhodobá, pevná a stálá. Jakmile se Buvol rozhodne jít, nikdo ho již nezastaví, pokud se rozhodne stát, nikdo s ním nehne. Přívlastek kovový mu navíc dává pevnost a odolnost. Bude se tak podobat velkému silnému tanku, který si svoji cestu prorazí za každou cenu.

Rok 2021 bude tedy hlavně o pevných a jasných rozhodnutích a práci na sobě. Transformační vlivy se odrazí jednak v našem osobním životě, tak i v naší profesi, ve zdraví i oblasti rodinné. Je to rok budování, rozvoje a také nových začátků, které si musíme vydobýt.

Pokud jste správně využili energie Kovové Krysy v roce 2020 a hledali jste různé cesty pro svoji budoucnost, můžete v roce 2021 využít jeho energie k tomu, abyste si z možných cest a příležitostí vybrali tu nejlepší. Vaše postoje i vztahy s ostatními lidmi mohou projít velkou proměnou. Co má hodnotný a zdravý základ, se bude rozvíjet, ostatní věci skončí. Musíte se nyní jasně rozhodnout, co má pro vás cenu, a toto rozhodnutí musí být trvalé. Jakmile se na vybranou cestu vydáte, nesmíte z ní sejít. Když se vám to povede, máte velkou šanci, že dojdete k vytyčenému cíli.

Pokud se nám tyto hodnoty podaří najít celospolečensky, lze očekávat uklidnění situace ve společnosti a v oblasti celosvětové pandemie může začít proces uzdravování a celkového zlepšení. U těch, kteří budou spoléhat sami na sebe a na svůj selský rozum, pomine nejistota a strach. Mnozí lidé svoji pozornost zaměří na posilování těla i ducha, zdraví a energii získanou z přírody.

Mít jasný cíl je důležitou věcí, se kterou v roce 2021 musíte pracovat. Je proto důležité, abyste si ho opravdu dobře nastavili. Jen tak budete moci využít energie tohoto období a najít ke svému dlouhodobému cíli tu nejlepší cestu.

Ideální je využít energie celého dvanáctiletí a nastavit si cíl na celé toto období. Pak budete moci využít energií jednotlivých let k tomu, abyste tohoto cíle dosáhli. Síla, pevnost a odolnost Kovového Buvola vám dává opravdu hodně sil k tomu, abyste dosáhli i velmi náročných a ambiciózních cílů. Kdo tuto energii dobře využije, bude mít o svoji budoucnost dobře postaráno.

Z Diáře pro radost 2021