Jaký životní plán mají Střelci?

Střelec – Sagittarius
22. listopadu – 21. prosince

Živel: oheň, proměnlivé znamení, planeta Jupiter, mužské znamení, temperament cholerický
Archetyp – vzorec chování: filozof, mudrc, cestovatel, základní slovo: Já věřím
Pozitiva: optimismus, čestnost, přímočarost
Negativa: nespolehlivost, náladovost, těkavost

Planetární vládci znamení Střelce

Tradiční vládce – Jupiter

Jupiter je planeta štěstí, úspěchu tzv. „miláčků bohů“. Značí touhu lidí po neustálém poznání, studiu, cestách, filosofických a náboženských aktivitách. Lidé, narození pod vládou této planety se snaží o spojení duality, jdou cestou sjednocení srdce a mysli a učí i ostatní lidi, jak najít rovnováhu a svůj životní plán.

Esoterní vládce – Mars

Představuje kultivovaný mužský protipól planety Venuše. Je to planeta plná energie, která vypovídá o tom, jak jedinec naloží se svým sebeuplatněním a seberealizací ve svém životě. Přináší sílu měnit zavedené vzorce, dodávat naději a odvahu druhým lidem.

Vývojové stupně zrozenců Střelce

1. stupeň – základní, nerozvinutý
Lidé na tomto stupni jsou rozporuplní, jakoby jedna část jejich osobnosti toužila po ušlechtilosti, zatímco druhá zápasí se základními instinkty. Preferují dobrodružný a nezávislý způsob života a mívají svobodomyslnou povahou. Mívají optimistický postoj k životu a neztrácejí naději ani v těžkých životních situacích. Rádi pomáhají ostatním v nalezení jejich životní cesty, bývají to lidé upřímní, někdy až za hranici taktu, proto by měli s uvážením volit každé slovo, což jim jejich ohnivý naturel někdy nedovolí.

2. stupeň – rozvinutý typ
Tento zrozenec má již odvahu jít za svým vnitřním přesvědčením, každou novou zkušeností se stává duchovnějším. Nejen ví, ale snaží se žít v pravdě poznáním, že člověk nemá být z tohoto světa, i když v tomto světě žije. V sebeovládání došel již tak daleko, že zvítězil nad svojí nižší přirozeností, egem, sexuálním pudem. Pochopil, že jeho duch nemá žádné pohlaví, jeho vědomí již stojí nad pohlavími.  Dosáhl vnitřní jednoty, sjednotil svůj vnitřní i vnější život, je mnohonásobným vítězem ve svých „vnitřních, soukromých bitvách“.

3. stupeň – iniciovaný, zralý typ
Na tomto stupni člověk zvítězil sám nad sebou i fyzickým světem, ostatní se k němu mohou obracet o pomoc i radu, je živoucím zosobněním lásky a porozumění druhým. Lidé, kteří žijí v této úrovni – vibraci -dávají svůj život druhým a nelitují, protože se tím učí poznávat život z různých stran. Slouží jako nástroj sloučení duality mysli a lásky, s cílem zplodit moudrost. Přinášejí poznání hluboké pravdy, že nebe i peklo jsou ve skutečnosti stavy lidské mysli a záleží jen na nás, v jakém stavu spočíváme. Každý z nás je strůjcem svého života i osudu, a proto můžeme žít ve svém osobním nebi či pekle…

Jaký je úkol Střelců

Pro osobní spokojenost by se měli Střelci snažit v životě zasadit o něco smysluplného. Najít oblast, ve které mohou pomáhat ostatním v nalezení vyššího řádu a smyslu života. Měli by se také snažit o nastolení rovnováhy ve svém osobním životě, o zkrocení sama sebe, protože žijí více než ostatní na pomezí hmoty a ducha, tmy a světla.

Co čeká Střelce v tomto roce? Čtěte v Diáři pro radost 2017.

Věra Várady
Autorka se věnuje 20 let poradenství v oblasti osobního rozvoje, astrologii, výkladu tarotu, výrobě osobních amuletů.  Více na  www.astro-varady.cz   nebo www.diva-shop.cz