O vztazích, lásce a milování

Žijeme ve společnosti, v níž se více než 50% manželství rozvádí. V mnoha párech žijí vedle sebe dva více či méně nespokojení lidé, kteří touží po něčem jiném, než co jim jejich vztah přináší. Fungují spolu ze setrvačnosti, na základě dohody založené na konvencích či vzájemných výhodách, ale vztah je nenaplněný. Vytratilo se uspokojení a vášeň, kterou často jeden nebo oba hledají jinde.
Lze ale dosáhnout toho, bychom žili v krásných naplněných vztazích po celý život nebo po dlouhé roky? Aby ve vztahu dlouhodobě fungovala přitažlivost a vášeň, je třeba posilovat sexuální polaritu – tajemnou energii, která proudí mezi dvěma lidmi především v intimních chvílích. Funguje jako elektřina nebo magnetismus: ženská energie přitahuje mužskou a naopak.
V naší „vyspělé“ společnosti je ale bohužel tato energie často neutralizována. Ženy se mnohdy pohybují v ryze mužském prostředí, kde se cení mužské vlastnosti (zacílení, výkon…), muži, kteří u partnerky ženskou energii postrádají, na to reagují hledáním náhražek jako jsou různé koníčky, uvolnění u sklenky piva či vína nebo u milenky. Takový muž pak samozřejmě není pro partnerku důvěryhodný….
Jak z toho ven? Jak mít krásný vztah, který je otevřený, plný lásky, vášně a radosti? Tomuto témtu se do hloubky věnuje David Deida ve své knize Intimní splynutí.

Z hlediska historického vývoje prošel vztah mezi mužem a ženou třemi vývojovými stádii:
Vztah závislosti:

Žena je na muži finančně či jinak závislá, on je naopak závislý na jejích „službách“ (vaření, úklid, péče o děti a domácnost). Tento vztah může dlouho fungovat, ale není v něm otevřenost ani svoboda, partneři jsou omezeni svými rolemi.
Vztah 50/50:

Partneři jsou si rovni, soustředí se na budování svých osobnostních hranic. Pracují společně na vyváženém a rovnoprávném vztahu. Mohou spolu fungovat jako dobří přátelé, ale ze vztahu se vytratila hloubka a vášeň. Stírají se rozdíly mezi pohlavími.
Intimní splynutí:

Partneři jsou vůči sobě naprosto otevření, nebojí se projevit své slabosti, což je činí zranitelnými, ale zároveň si poskytují své největší dary bez jakéhokoliv vnitřního omezení. Poté, co prošli tradičním pojetím vztahu závislosti a uvědomili si své osobnostní hranice, postoupili k této vyšší formě vztahu plného vášně a bezpodmínečné lásky.

Takového vztahu je schopen zralý, uvolněný, sebevědomý muž, který ví, kam směřuje, naplňuje svou vizi a je pro ženu naprosto důvěryhodný. Je silný ve své mužské síle, ale zároveň vděčný za dary, které mu může poskytnout ženství. Svou ženu obdarovává humorem a vášní a její srdce otevírá nekompromisním milováním.
Žena, připravená na prožívání intimního splynutí, má ráda sebe samu a přijala svůj úděl, kterým je rozdávat lásku a radost. Je ochotna zříci se vzdoru, uzavírání se, opatrnosti a veškerých zábran. Stává se otevřenou, zranitelnou a celým srdcem se odevzdává svému partnerovi.

Všichni jednou zemřeme. Každý, koho milujeme, z našeho života jednou zmizí. Kdyby dnešní den byl poslední, jaký dar byste věnovali vašemu partnerovi? A co vám v tuto chvíli brání to udělat?

Inspirováno knihou Davida Deidy Intimní splynutí, vydavatelství Synergie 2014