Podnikání podle buddhistických principů

Obchodník se zeptal Buddhy: „Mohu dosáhnout trvalého štěstí, když značnou část své energie věnuji na to, abych zbohatnul?“ Buddha odpověděl: „Tvé podnikání ti přinese úspěch i trvalé štěstí, jestliže nezbohatneš na úkor druhých lidí, ale zbohatneš spolu s druhými lidmi“. 

Mnoho lidí má podnikání spojeno s tvrdými lokty, přetvářkou a manipulací. Ano, tento způsob funguje. Ale ruku na srdce – je nám v něm dobře? Proč jsou ženy v tomto mužském prostředí osamělé, unavené, vyčerpané a nešťastné? Ženám jednat přirozenější jednat srdcem, a proto jim agresivní prostředí businessu škodí.

Ne vždy jsou vydělané peníze jediným měřítkem úspěchu. Úspěch je třeba měřit nejen tím, čeho jsme dosáhli ale i tím, čeho jsme se vzdali pro to, abychom jej dosáhli. Je třeba si položit 3 základní otázky:

 • Je pro mne ještě úspěch, když kvůli podnikání dlouhodobě poškozuji své zdraví? (únava, žaludeční vředy a zhoršení fyzické kondice)
 • Je pro mne ještě úspěch, když nemám čas na svou rodinu a lidi, které mám rád/a (hrozí, že o ně přijdu)
 • Je pro mne ještě úspěch, když se připravuji o čest, hrdost a respekt? (chovám se, jak se mi to právě hodí, nedodržuju sliby, neříkám klientům, týmu, partnerům či veřejnosti pravdu)

Je tento způsob jediný možný, anebo lze podnikat jinak? Lze být úspěšný/á a vydělávat peníze bez manipulace a tlaku na okolí? Lze do podnikání vnést lidství? Základem je opustit soupeření a navodit ovzduší spolupráce a nadšení. Uvědomit si, že potřebujete lidi kolem vás – spolupracovníky, partnery a klienty. Nadchněte je pro svoji věc! Pokud nabízíte kvalitní produkty či služby, nejste v jejich očích otravný nepřítel, který jim chce něco prodat. Jste vítaným partnerem, který má účinné řešení jejich trápení. Rádi vám zaplatí, když skutečně rozumíte tomu, co prožívají a co chtějí.

Rádi byste začali podnikat a nevíte, jak na to? Vše začíná přemýšlením a sebedotazováním.

 • Mám za sebou nějaké trauma či bolest, se kterým jsem se dokázal/a vypořádat?
 • Prožívají stovky nebo tisíce lidí stejné nebo podobné trápení jako jsem prožíval/a já?
 • Dokážu z těchto lidí vybrat konkrétní skupinu?
 • Chci prodávat mnoha lidem levně nebo méně lidem dráž?
 • Má moje konkrétní cílová skupina peníze na můj produkt či službu?
 • Má aktivní zájem vyřešit svůj problém?
 • Chci, aby tito lidé vyřešili své téma lépe, než jsem je vyřešil/a já?
 • Jsem ochoten/a do toho jít i když to nevyjde?
 • Jak dlouho to mohu zkoušet, aniž bych vydělal/a? Jakou mám rezervu?
 • Není pro mne v tento moment lepší začít podnikat v malém při zaměstnání?

Ať již začínáte podnikat anebo jste majiteli zavedené firmy, vězte, že když začnete v podnikání aplikovat buddhistické principy, budete hrdí na to, co děláte a z vašeho úspěchu se budete těšit nejen vy, ale i všichni kolem vás.   

Více o buddhistických principech v podnikání na www.kalman.cz