Zasaď strom a pošli to dál

Také milujete stromy? Možná je i chodíte objímat a čerpat tak z nich energii, vždyť stromy a lidé patří odjakživa k sobě. Už pradávné kultury stromy vnímaly jako něco, bez čeho se neobejdou. Navíc je považovaly za posvátné sloupy, které pomyslně dosahují až k obloze, aby spojovaly božský svět s tím pozemským.

Život člověka a stromu mnozí dodnes viditelně propojují při narození dítěte: zasadí nový semenáček a pozorují, jak dítě a jeho strom spolu rostou. Stromy zkrátka měly, mají a vždy budou mít pro nás i pro naše životní prostředí, naprosto nezastupitelný význam!

Jeden vzrostlý strom vyprodukuje během svého vegetačního období tolik kyslíku, kolik ho potřebuje 10 lidí na celý rok. Také významně zadržuje vodu v krajině, brání erozi půdy, snižuje uhlíkovou stopu, ochlazuje a čistí vzduch. Při intenzivním dešti je kupříkladu zdravý les schopen zadržet až 120 litrů vody na metr čtvereční, (zatímco pole často jen 20 litrů na metr čtvereční), což je při vzrůstajícím suchu stále důležitější!

Bohužel, životadárných stromů u nás i ve světě ubývá!

Jen naše malá Česká republika podle údajů GFW přišla od roku 2011 minimálně o 12 % lesů. A v tropických oblastech jen za rok 2018 zmizelo 12 milionů hektarů lesního porostu. Tempo, kterým ubývají „plíce planety Země,“ je alarmující: za první 4 měsíce 2020 bylo podle snímků Brazilské kosmické agentury vykáceno dalších 1202 čtverečních kilometrů pralesů, což představuje 55% roční nárůst za srovnatelné období! Odborníci zároveň varují před spojitostí mezi virovými pandemiemi a odlesňováním. Pralesy totiž slouží jako štíty chránící lidi před viry, které se šíří mezi zvířaty…

Co s tím? Sázejte nové stromy! Už vysazením jednoho stromu můžete pro přírodu udělat hodně dobrého. Je-li to navíc v místě, kde žijete nebe kam pravidelně jezdíte, stane se vysazený strom taková „radost na pokračování“, protože tu bude třeba další desítky nebo i stovky let.

Ekologie a byznys nově ruku v ruce

Zdevastovaná příroda, odlesňování a především pak stromy a jejich nová výsadba se stávají, zvláště v posledních letech, kdy sílí klimatické změny, čím dál žhavějším tématem. Dokonce takovým, že z péče o lesní porosty planety Země se postupně stává atraktivní obor lidské činnosti, který spojuje dosud nespojitelné: ochranu a obnovu životního prostředí s byznysem, tedy s komerčními zájmy. V této souvislosti se setkáváme s novým pojmem „restoration economy“ (ekonomika obnovy). Směřuje k ozdravení světové přírody, především stromů a lesů, a skýtá množství příležitostí nejen pro osvícené donátory, ale i pro investory a eko-podnikatele. Restoration economy tvoří velké i menší projekty – lokální i celosvětové, včetně „specialitek“ pod heslem „Zasaď strom a pošli to dál,“ u nichž je byznys až v druhém plánu.  Prvoplánově budují komunitu lidí, která stromy vlastnoručně sází a pečuje o ně. Více informací na www.mytrees.global

Diáře pro radost 2021